ontstaan

Ontstaan van het Fietsatelier

1991: vzw Dagopvang

In Hasselt wordt dankzij de samenwerking van meer dan 30 organisaties uit het welzijnlandschap, maar vooral onder leiding van Het Roer de vzw Dagopvang in het leven geroepen.
Ze kan best omschreven worden als:
sociaal psychiatrische dienstverlening.
Kenmerkend voor de sociaal psychiatrische dienstverlening is dat deze meerdere levensterreinen omvat: wonen, werken, sociale contacten en dagbesteding. Als initiatief voor activering en arbeidszorg in de geestelijke gezondheidszorg richt de Dagopvang zich tot zeker drie van de vier levensterreinen.
toegankelijk voor volwassenen of groepen met een (blijvende) psychosociale of psychiatrische problematiek of handicap, die nood hebben aan een voor hen zinvolle dagbesteding en/of werk en hiervoor (nog) weinig of geen aansluiting (meer) kunnen vinden bij initiatieven in de samenleving, omwille van hun problematiek of handicap.
• ze beoogt in een netwerk met andere maatschappelijk voorzieningen een bijdrage te leveren aan de psychosociale rehabilitatie van haar cliënten.

Meer concreet wil Dagopvang (oa. op vraag van het stadsbestuur) werk- en dagbestedingsmogelijkheden bieden in een zo normaal mogelijke omgeving en dit voor en in samenwerking met de cliënten.
Het aanbod vindt plaats aan de kanaalkom, in de gebouwen van het Volkstehuis.

De begeleiding wordt verzekerd dankzij de bijzondere inzet van enkele mensen met een DAC-statuut (derde arbeidscircuit).

In een later stadium verhuist de werking naar de Koningin Astridlaan in Hasselt, nabij het station. Daar bouwen ze verder aan het bestaande dag-aanbod voor (ex)psychiatrische patiënten én verruimen ze als maar meer hun kennis omtrent fietsen.

Fietsen
Samenwerking met de stad Hasselt en de Kringwinkel.
Op vraag van de stad worden 30 'weesfietsen' volledig op punt gesteld (gereviseerd) en wit geschilderd. De stad stelt die fietsen gratis ter beschikking vanuit het Groenplein en is daarmee koploper in het aanbieden van stadsfietsen voor haar bezoekers. Dagopvang onderhoudt ze ter plaatse. In ruil hiervoor krijgt Dagopvang de andere weesfietsen van de stad. Weesfietsen zijn fietsen die gevonden worden op het grondgebied van elke stad/gemeente en die na de verplichte bewaartijd van 6 maanden bij de politie, eigendom worden van de stad. Deze fietsen worden ook gereviseerd en verkocht in de Kringwinkel. Zo ontstaat een vast en nog steeds bestand revisie-aanbod.
Het aanbod wordt als maar groter en de stad vindt een plaats voor Dagopvang in de nieuw gebouwde loods ‘Velodroom’ aan de Kempische Steenweg (jaar 2000): daar wordt het nog altijd bestaande fietsatelier opgericht.
Tegelijkertijd vraagt de stad of we een exclusieve stadsfiets kunnen ontwikkelen: een ‘Hesselse velo’ die uitblinkt in kwaliteit en onderhoudsvriendelijkheid. Het worden de eerste fietsen van een intussen volwaardig fietspark van meer dan 250 stadsfietsen.
Samenwerking met de gemeente Diepenbeek en het toenmalige LUC.
De fietswerking in Hasselt wordt ism. de gemeente Diepenbeek in 2001 uitgebreid in de lokalen van de universiteit (toen nog LUC): het fietsproject VEDO is geboren.
Het geheel kadert onder meer in een samenwerking met het Justitiehuis om 'alternatief gestraften' hun werkstraf te laten uitvoeren. Het aanbod is gericht op studenten van de universiteit die zo op ecologisch verantwoorde wijze kunnen verplaatsen.
Later (2005) zal deze werking worden overgenomen door de gemeente Diepenbeek zelf, om in 2008 te worden toevertrouwd aan vzw Alternatief.
Samenwerking met andere partners
2001: intrede van de eerste mensen met een statuut artikel 60 ism. het Hasselts OCMW.
Eveneens de VDAB doet beroep op ons: door middel van de inzet van 50 bromfietsen en 20 fietsen trachten ze de werkzoekenden meer garanties op werk te bieden. De verhuur en het onderhoud van het systeem wordt gegarandeerd door Dagopvang.
2003: Toerisme Limburg is op zoek naar unieke fietsen voor het Fietsparadijs Limburg. Er zullen er 350 door ons worden aangeleverd. Ook hier zal de vzw de volledige backoffice van het systeem garanderen en in 2008 in eigen beheer nemen.

2004: vzw De Wisselaar

Vzw Dagopvang kiest ervoor om deze bijzondere werking tvv. de meest kwetsbaren in onze samenleving te verzelfstandigen tav. vzw De Springplank. Hiertoe wordt vzw De Wisselaar opgericht. Het aanbod blijft hetzelfde en wordt alsmaar meer geprofessionaliseerd, doch even laagdrempelig.
Er werken dan 6 begeleiders, samen bieden ze dagelijks een zinvol aanbod aan een 50-tal mensen op weekbasis.

2006: vzw Basis

Vanaf hier lopen de wegen van De Wisselaar en de Schuilplaats samen in Basis.
Lees verder bij vzw Basis > Ontstaan

fietsbasis vzw